Tenda Ellisse

Polukružna tenda Ellisse blago lučnog oblika, kod koje je visina jednaka dubini tj. izbačaju.

Podizanje je putem kanapa, a preko PVC lagera podjednako raspoređenih sa obe strane (odnosi se na sve polukružne tende).

Opciono je moguće i podizanje putem reduktora (odnosi se na sve polukružne tende).