Rolo zavese

Mehanizam 25mm

Mehanizam 25mm

Mehanizam 25mm se sastoji od manje kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno i završnog kružnog aluminijumskog profila koji se nalazi u donjem delu platna.

Mehanizam 42mm

Mehanizam 42mm

Mehanizam 42mm se sastoji od veće kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno i završnog pravougaonog aluminijumskog profila koji se nalazi u donjem delu platna.

Mehanizam sa polu kasetom

Mehanizam sa polu kasetom

Mehanizam polu-kaseta se sastoji od aluminijumske kasete koja je polu zatvorenog oblika. U nju je smeštena veća kružna aluminijumska cevi na koju se namotava odabrano platno.

Dupli rolo mehanizam 25mm

Dupli rolo mehanizam 25mm

Mehanizam dupli rolo 25mm se sastoji od manje kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno i završnog elipsastog aluminijumskog profila.

Dupli rolo mehanizam 42mm

Dupli rolo mehanizam 42mm

Mehanizam dupli rolo 42mm se sastoji od veće kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno i završnog elipsastog aluminijumskog profila.

Dupli rolo mehanizam u polukaseti

Dupli rolo mehanizam u polukaseti

Mehanizam polu-kaseta se sastoji od aluminijumske kasete koja je polu zatvorenog oblika. U njoj se nalazi veća kružna aluminijumska cevi i završni elipsasti aluminijumski profil.

Mehanizam 33mm

Mehanizam 33mm

Mehanizam 33mm se sastoji od veće kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno i završnog eloksiranog aluminijumskog profila u obliku suze.

Mehanizam sa inox nosačima i sajlom

Mehanizam sa inox nosačima i sajlom

Mehanizam sa inox nosačima se sastoji od veće kružne aluminijumske cevi na koju se namotava odabrano platno.

Mehanizam sa kasetom i vođicama

Mehanizam sa kasetom i vođicama

Mehanizam kaseta sastoji se od aluminijumske kasete koja je od eloksiranog aluminijuma u kojoj se nalazi kružna aluminijumska cev.

Katalog platna za rolo zavese

Katalog platna za rolo zavese

Platna za rolo zavese se sastoje iz različitih kolekcija. Razlikuju se prema strukturi samih materijala unutar njih.

Motorizacija rolo zavesa

Motorizacija rolo zavesa

Pored prekidača i daljinskog upravljača nadimo i takozvane smart motore koji mogu da se koriste kroz apikacije na telefonima ili tabletima.