Tenda Cascade

Polukružna tenda Cascade kod koje su bočni profili skraćeni, tako da je visina manja od dubine tj. izbačaja.

Tenda Cascade namenjena je za montažu na manjim visinama, a sa potrebom veće dubine tj. izbačaja.

Opciono je moguća plastifikacija konstrukcije u boju po izboru (odnosi se na sve tende).