Tenda Barra Quadra

Barra Quadra je model ravne tende sa rukama koje se nalaze ispod platna i u sebi imaju oprugu, a izrađuju se na maksimalnu dužinu od 350 cm.

Širina ovakve tende može biti velika (i do 16 m), jer se ruke ne nalaze sa strana, već ih može biti više i rasporedjuju s na metalnoj, cinkovanoj, plastificiranoj kvadratnoj cevi promera 40×40 mm, koja se nalazi ispod kružne osovine na koju se namotava platno.

Ručno spuštanje i podizanje tende se vrši preko puž mehanizma, tzv. reduktora i kurble (odnosi se na sve ravne tende).